Aktuális

Két ügyvéd készpénzben vett fel mintegy másfél milliárd forintot a Lánchíd felújításakor

„A Budapest Főváros Önkormányzata által az Európai Beruházási Banktól felvett hitelből finanszírozott Széchenyi Lánchíd felújításának ellenőrzése során feltárt pénzmozgásokról” - ezzel a címmel tett közzé részjelentést a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi), amelyben több pénzmozgásról is beszámoltak.

39 alkalommal vették fel az összeget

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. - a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött megvalósítási megállapodás alapján - tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezési munkái” tárgyában.

A részvételre jelentkező szervezetek valamennyien érintettek voltak abban a 2016-ban összejátszás gyanúja miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, amely az M4-es autópálya építése kapcsán indult, és ahol a túlárazás gyanúja is felmerült” - mutatott rá a Kehi.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a BKK 2021. február 2-án az A-Híd Építő Zrt.-vel kötött fővállalkozási szerződést. A fővállalkozási szerződésben kikötött vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó 18 721 210 427 forint volt, ami közel két és félszerese volt a Lánchíd-felújítás 2018-ban becsült költségének. A felek a fővállalkozási szerződést két alkalommal módosították, amelyek eredményeként a vállalkozási díj utóbb nettó 18 742 591 093 forintra növekedett.

A jelentés megállapításai szerint „a hivatal a fővállalkozási szerződés megkötésének időpontjától (2021. február 2.) kezdődően lekérte az A-Híd Zrt. kifizetési adatait, amelynek eredményeként megállapította, hogy 1 330 119 759 forint átutalás történt a Sunstrike Hungary Kft. részére, amely cég ügyleteivel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytat”.

A megismert adatok alapján azonban látszott, hogy az A-Híd Zrt. három alkalommal (2020. november 4., 2020. december 9. és 2021. január 19. napján) már a fővállalkozási szerződés megkötését megelőzően is teljesített átutalásokat a Sunstrike Hungary Kft. részére, de már az első átutalás is időben összefügg a közbeszerzési eljárás folyamatával. Az A-Híd Zrt. ugyanis első alkalommal a Lánchíd-projekt kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok bontását (2020. október 28. napja) követő egy héttel teljesített átutalást a Sunstrike Hungary Kft. részére 71 648 320 forint összegben. Megállapítható, hogy mindösszesen 1 545 064 719 forint került átutalásra” - részletezi a jelentés.

Visszaosztás?

A Kehi jelezte azt is, hogy „a Sunstrike Hungary Kft. a bevételeiből összesen 1 509 716 000 forint összeget utalt tovább két ügyvéd részére, akik közül egy vele azonos épületben rendelkezett irodával. Az átutalt összegből - a tranzakciók időpontja és összege alapján beazonosítható módon - 1 343 174 000 forintot 39 alkalommal, jellemzően az átutalás napján vagy azt követő néhány napon belül készpénzben felvettek. Az utalások és a készpénzfelvételek sorrendje, illetve a beruházóhoz érkező kifizetések között időbeli összefüggés fedezhető fel.